Bandangenmaj2006

Parkleken Bandängen, Vantör, Stockholm, 13 maj 2006
Fotograf: Jessica Tjäder