RKKlinte2009

Röda Korsläger, Klintehamn, Gotland, 15 augusti 2009
Fotograf: Görel Robsarve Malmros